9:00 − 9:30 Dalyvių registracija.
9:30 – 11:00 Plenarinis posėdis.
Moderatorius: Irena Krivienė, Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė.
 9:30 – 9:40 Sveikinimo žodis.
Doc. dr. Nijolė Radavičienė, Vilniaus universiteto studijų prorektorė.
Rolandas Zuoza, švietimo ir mokslo viceministras.
 9:40 – 10:00 Digital and Online Learning ET2020 toolbox: outputs and policy messages.
Mario Roccaro, European Commission DG for Education and Culture.
Kaip padėti veiksmingai mokytis skaitmeniniame amžiuje, Jungtinio tyrimo centro ataskaita „Mokslas politikai“
10:00 – 10:15 Lietuva ir Europos mokslo elektroninės infrastruktūros pagrindai.
Marijus Jurgutis, Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centro direktorius.
 10:15 – 10:30 Universitetų dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu.
Birutė Miškinienė, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos l. e. p. direktorė, studijų tarnybos vadovė.
 10:30 – 10:45 IT tendencijos ir jų galima įtaka studijoms.
Dr. Aldas Glemža, Blue bridge verslo plėtros direktorius.
 10:45 –11:00 Elektroninės paslaugos studijų procese studentų akimis.
Andrius Uždanavičius, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas.
E-studijų aplinka studento akimis: neišspręsti iššūkiai.
Paulius Baltokas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas.
11:00 – 11:30 Kavos pertrauka.
11:30 – 13:00 Konsorciumų pranešimai (KVIS, EDINA, LieDM, eLABa, ITC).
Moderatorius: Vaino Brazdeikis, Švietimo informacinių technologijų centro direktorius.
 11:30 – 11:45 Europos Sąjungos Struktūrinių fondų parama e. aplinkos studijoms kūrimui ir plėtrai.
Antanas Levickas, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėjas.
 11:45 – 12:00 Karjeros valdymo informacinė sistema: naujos galimybės studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui ir absolventų karjeros stebėsenai.
Aida Akudovičiūtė ir Žygimantas Grakauskas, Vilniaus universiteto Studijų direkcijos Karjeros ir konsultavimo skyriaus karjeros konsultantai.
 12:00 – 12:15 Bendrų informacinių išteklių nauda aukštojo mokslo institucijoms.
Vitalis Sapagovas, Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento direktorius.
 12:15 – 12:30 LieDM konsorciumo vaidmuo plėtojant elektronines studijas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose.
Vaidotas Trinkūnas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Nuotolinių studijų centro direktorius.
 12:30 – 12:45 Konsorciumo veiklos plėtojant eLABa sistemą: strategija, rezultatai, perspektyvos.
Lina Bloveščiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktorė,
dr. Žibutė Petrauskienė, Vilniaus universiteto bibliotekos l. e. p. direktorė inovacijų ir infrastruktūros plėtrai.
12:45 – 13:00 Nacionalinių registrų taikymų galimybės ir perspektyvos studijų proceso organizavime.
Eduardas Daujotis, Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas.
13:00 – 14:00 Pietūs.
14:00 – 16:00 Konsorciumų darbo grupės posėdžiai.
Akademinės bibliotekos – link debesijos ir virtualizacijos.
Moderatorė: Lina Bloveščiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktorė.
Vieta: A 103 Konferencijų salė I
EDINA vystymo perspektyvos.
Moderatorius: Vitalis Sapagovas, Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento direktorius.
Vieta: A 103.4 Konferencijų salė III
Elektroninės studijos – dabartis ir perspektyvos.
Moderatorius: Vaidotas Trinkūnas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Nuotolinių studijų centro direktorius.
Vieta: A 103.3 Konferencijų salė II
KVIS kaip visą gyvenimą trunkančių mokymosi ir darbo patirčių valdymo (bei stebėsenos) įrankis.
Doc. dr. Nijolė Radavičienė, Vilniaus universiteto studijų prorektorė
Vieta: A 119 Seminarų kambarys
16:00 – … Konferencijos rezultatų aptarimas, rezoliucijos rengimas
(organizatoriai, moderatoriai, LITMIS taryba).