ATVIRA ŠIUOLAIKINĖ E. APLINKA STUDIJOMS

Šiuolaikinės studijos turi vykti šiuolaikinėje studijų aplinkoje. Kokią studijų aplinką naudoja Lietuvos aukštosios mokyklos? Ar ji pakankama? Ar naudojama?

Konferencijos metu bus aptariamos informacinių infrastruktūrų mokslui ir studijoms plėtros perspektyvos, konsorciumų (KVIS, EDINA, LieDM, eLABa, ITC) veiklos rezultatai, paslaugos mokslui ir studijoms, strategijos bei ateities planai. Konferencijoje bus pristatomos EK veiklos bei politinės nuostatos dėl virtualaus mokymo ir elektroninių studijų. Konferencijos dalyviai aptars ateities planus bei perspektyvas darbo grupėse.

Konferencija vyko 2015 m. gruodžio 17 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, Saulėtekio al. 5, Vilnius.

Jungtinio tyrimo centro ataskaita Kaip padėti veiksmingai mokytis skaitmeniniame amžiuje ir pristatymų skaidrės programoje.